Dwarf chants Om Namah Shivaya

A dwarf leads the Naga Babas, Naked Yogis, of Juna Akhara chanting “OM NAMAH SHIVAYA!”

From the 1998 Kumbh Mela in Hardwar.